Zelf online coachen?

Leer methodisch online coachen

Wij organiseren geregeld trainingen voor mensen die online en volgens een beproefde methodiek willen leren coachen. Wij volgen daarbij de Ontwikkelingsgerichte benadering van dr Rudy Vandamme. Ontwikkelingsgericht Coachen neemt binnen de wereld van coaching een voortrekkersrol in. Het benadrukt het belang van een diepere dimensie in het coachen.   Er is méér te doen dan de cliënt helpen resultaten te bereiken of gedrag te veranderen. Ontwikkelingsgericht Coachen kijkt naar de identiteitsontwikkeling van de cliënt in zijn levensloop en binnen zijn context. Hulpvragen worden gekoppeld aan existentiële vragen en maatschappelijke thema’s, zodat resultaten en verandering duurzaam zijn.   Deze vorm van coaching is een upgrade voor alle coaching. Ontwikkelingsgericht Coachen is gebaseerd op principes vanuit de positieve psychologie, heeft een methodische consistentie en een filosofische fundering. Bij online ontwikkelingsgericht coachen wordt chatten (en indien gewenst de E-mail) als communicatiemiddel tussen coach en client ingezet.

Rudy Vandamme
(grondlegger van de ontwikkelingsgerichte benadering)

Training: online ontwikkelingsgericht coachen
Doelgroep:
zelfstandige coaches, mediators, relatietherapeuten

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • Zelfstandige coaches
 • Mediators
 • Relatietherapeuten
 • Optie 1: 23 mei tot en met 25 mei 2018 (3 dagen)
 • Optie 2: 30 mei tot en met 1 juni 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in voor optie 1Ik schrijf me in voor optie 2

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • Online werken met het Vorkmodel van Rudy Vandamme
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling  als online coach
 • Online taalpatronen voor positieve beïnvloeding
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 995,-, exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.
Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.
Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.
Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Basisopleiding coach + minimaal 3 jaar werkervaring als coach

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht coachen

Doelgroep: docenten, studieloopbaanbegeleiders, mentoren

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • Docenten
 • Studieloopbaanbegeleiders
 • Mentoren
 • Optie 1: 6 juni tot en met 8 juni 2018 (3 dagen)
 • Optie 2: 13 juni tot en met 15 juni 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in voor optie 1Ik schrijf me in voor optie 2

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • Online werken met het Vorkmodel van Rudy Vandamme
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling  als online coach
 • Online taalpatronen voor positieve beïnvloeding
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 995,-,exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Minimaal 3 jaar ervaring met counselling/coaching studenten

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht adviseren/coachen

Doelgroep: zelfstandige diëtisten,  lifestyle-adviseurs & personal trainers

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • zelfstandige diëtisten
 • lifestyle-adviseurs
 • personal trainers
 • Optie 1: 6 juni tot en met 8 juni 2018 (3 dagen)
 • Optie 2: 13 juni tot en met 15 juni 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in voor optie 1Ik schrijf me in voor optie 2

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • De adviseur als coach
 • Basisvaardigheden coaching
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Effectief leren schakelen tussen advies en coaching
 • Online taalpatronen herkennen en inzetten ten behoeve van gewenst gedrag
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 795,-, exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Minimaal 3 jaar ervaring als diëtist of personal trainer.

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht adviseren/coachen

Doelgroep: zelfstandige diëtisten,  lifestyle-adviseurs & personal trainers

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • zelfstandige diëtisten
 • lifestyle-adviseurs
 • personal trainers
 • Optie 1: 6 juni tot en met 8 juni 2018 (3 dagen)
 • Optie 2: 13 juni tot en met 15 juni 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in voor optie 1Ik schrijf me in voor optie 2

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • De adviseur als coach
 • Basisvaardigheden coaching
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Effectief leren schakelen tussen advies en coaching
 • Online taalpatronen herkennen en inzetten ten behoeve van gewenst gedrag
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 795,-, exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Minimaal 3 jaar ervaring als diëtist of personal trainer.

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht adviseren/coachen

Doelgroep: professionals in Zorg & Welzijn

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • Professionals in Zorg & Welzijn
 • 29 augustus tot en met 31 augustus 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • De adviseur als coach
 • Basisvaardigheden coaching
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Effectief leren schakelen tussen advies en coaching
 • Online taalpatronen herkennen en inzetten ten behoeve van gewenst gedrag
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 795,-, exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Minimaal 3 jaar ervaring met begeleiding cliënten/patiënten, online of offline

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht coachen

Doelgroep: HRM-adviseurs, leidinggevenden

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
 • HRM-adviseurs
 • Leidinggevenden
 • Optie 1: 5 september tot en met 7 september 2018 (3 dagen)
 • Optie 2: 19 september tot en met 21 september 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in voor optie 1Ik schrijf me in voor optie 2

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • Online werken met het Vorkmodel van Rudy Vandamme
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling  als online coach
 • Online taalpatronen voor positieve beïnvloeding
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als coach (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je begeleiding verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended coaching).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 995,-,exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname HRM-adviseurs: Minimaal 3 jaar ervaring met counselling/coaching medewerkers

Vereisten deelname leidinggevenden: Minimaal 3 jaar ervaring in leidinggevende functie

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.

Training: online ontwikkelingsgericht adviseren/coachen

Doelgroep: professionals in de zakelijke dienstverlening

Doelgroep Trainingsdata Inschrijven
Professionals in zakelijke dienstverlening:

 • Accountancy
 • Belastingadvies
 • Consultancy
 • Notariaat
 • Advocatuur
 • 3 oktober tot en met 5 oktober 2018 (3 dagen)
Ik schrijf me in

Programma

In deze inspirerende driedaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Theoretische kaders online coachen
 • Introductie Ontwikkelingsgericht  (online) coachen
 • De adviseur als coach
 • Basisvaardigheden coaching
 • Online coach tools/techniek leren gebruiken
 • Toepassen eerste processtap online coachen (= vaststellen gewenste coachingsresultaat; oefening 1)
 • Effectief leren schakelen tussen advies en coaching
 • Online taalpatronen herkennen en inzetten ten behoeve van gewenst gedrag
 • Toepassen tweede processtap online coachen (bepalen zelfsturingsniveau van cliënt; oefening 2)
 • Hoe en welke interventies online toepassen
 • Toepassen derde processtap online coachen (= verkennen persoonlijke ontwikkelthema’s cliënt; oefening 3)
 • Online coaching toepassen in eigen context
 • Evaluatie en advies

Resultaat training

Online begeleiding vraagt in essentie om een verhoogde taalgevoeligheid. Na deze driedaagse training ben je als adviseur (nog meer) in staat om geschreven taal bewuster en procesmatiger in te zetten ten behoeve van gedragsverandering van je cliënt. Je kunt typische coachingstechnieken en interventies online toepassen. Je leert online coachtrajecten te ontwerpen, online gesprekken te structureren en je zult ervaren op welke wijze online coaching de efficiency van je advies verhoogt en hoe het eventueel de effectiviteit van offline gesprekken kan versterken (blended advies).

 

Kosten/Duur training

De kosten van de training bedragen € 795,-,exclusief BTW, inclusief koffie/thee, trainingsmanual en het basisboek Ontwikkelingsgericht coachen voor beginners (‘Het Vorkje’) Na de training krijg je een aantrekkelijke korting op onze vervolgtraining en verdiepingsworkshops.

Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Locatie: Brasserie Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Maximum aantal deelnemers: 12

Vereisten deelname: Minimaal 3 jaar ervaring met advisering cliënten, online of offline

De training wordt verzorgd door:

Bryan John Walker is mede oprichter van het Online Coachcentrum. Dat het helpen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling hem meer voldoening geeft, ontdekte hij toen hij als manager werkzaam was. Hij zegde in 1997 zijn managementfunctie vaarwel om volledig bezig te kunnen zijn met zijn passie voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

Bryan John heeft ruim 19 jaar ervaring als master coach. Hij is internationaal gecertificeerde NLP trainer en heeft meerdere methodieken voor coaching en persoonlijke (talent) ontwikkeling op zijn naam staan.

 

 

Na jarenlange ervaring als Human Resources en Marketingcommunicatie-expert binnen het verzekeringwezen en de advieswereld, startte Mandy van ‘t Sant ruim 12 jaar geleden met haar eigen communicatiebureau (bloesem!). Daarin adviseerde zij ondernemers rondom marketingvraagstukken, coachte zij hen rondom hun persoonlijke presentatie en verzorgde zij workshops Personal Branding & Effectief netwerken.

 

Zij is mede-oprichter van het Online Coachcentrum. Hier coachen wij online young professionals die uitdagingen hebben rondom Werk, Relatie en/of Gezondheid en trainen wij professionals die coachende vaardigheden willen opdoen, hetzij om deze vaardigheden offline danwel online toe te passen. Mandy is tevens als freelance docent verbonden aan de Haagse Hogeschool, waar zij aan deeltijdstudenten Commerciële Economie de modules Reclamepsychologie en Marketingcommunicatiestrategie doceert.