Direct 1 op 1 met online experts.

Coaching waar en wanneer uw medewerkers maar willen

Direct 1 op 1 met online experts.

Coaching waar en wanneer uw medewerkers maar willen

Wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen

Coaching Studenten

Het is niet gemakkelijk om studenten blijvend te motiveren. Als resultaten achterblijven, ligt twijfel aan de studiekeuze voor de hand en studie-uitval op de loer. Een eigen online-coach voor iedere student is een interessant en kosteneffectief alternatief voor traditionele studieloopbaanbegeleiding.

Coaching Young Professionals

Young professionals zijn niet gemakkelijk aan uw organisatie te binden. Als zij zich niet thuis voelen, is hun talent-rendement minimaal. En als zij eerder dan gewenst switchen, is dat een aanzienlijke financiële aderlating. Een eigen online-coach is een interessante, aanvullende arbeidsvoorwaarde.

Coachend leiderschap

Het is niet gemakkelijk om een ‘goede’ manager te zijn. Een spagaat dreigt. Tussen mensen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen en het organisatiebelang dienen bijvoorbeeld. Of tussen authentiek zijn en het ‘verkopen’ van beleid. Een eigen online-coach is een prettige steun in de rug.
Anytime. Anyplace. Anywhere.

Ja, ben geïnteresseerd in online coaching voor mijn organisatie!

Ik wil een vrijblijvende kennismaking, een gratis demo en/of informatie over jullie zakelijke tarieven.

neem contact met mij op

Toepassingen Online Coaching

Versterking Diversiteitsprogramma

Méér diversiteit in uw organisatie. U wilt wel. Soms lukt het ook en maakt u echt stappen vooruit. En toch blijft u tegen praktische problematiek aanlopen. Reteslimme mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die worstelen met de Nederlandse bedrijfscultuur en gedemotiveerd raken bijvoorbeeld. Of talentvolle vrouwen die niet goed weten hoe ze het moederschap met een carriėre kunnen combineren en teleurgesteld afhaken. Een online coachtraject is een uitstekend middel om meer 'maatwerk' in uw bestaande Diversiteitsprogramma's te brengen. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, zij eigen behoeften. Ieder mens is anders.

Versterking Vitaliteitsprogramma

Fitte, vitale mensen zijn creatiever, pro-actiever en gelukkiger. Gelukkig realiseren steeds meer organisaties dat tijd en ruimte bieden voor sport en ontspanning ook in financiële zin lóónt. We hoeven u niet te vertellen dat u een lager ziekteverzuimpercentage direct in positieve zin in uw portemonnee voelt. Uit een groot aantal evaluaties van vitaliteitsprogramma's blijkt echter dat medewerkers de focus op uitsluitend hun fysieke gezondheid jammer vinden. Een vitaliteitsprogramma volhouden vergt immers ook een mentale inspanning. Willen is kunnen. Een online coachtraject is een uitstekend middel om medewerkers mentaal fit te krijgen en te houden. Vitaliteit is een optelsom van fysieke én mentale fitheid.

Versterking Management Development Programma

Een online coachtraject is een laagdrempelige manier om de ondernemersspirit bij leidinggevenden aan te wakkeren. Denken in mogelijkheden, nieuwe oplossingen vinden voor bestaande problematiek, gaan voor win-win in onderhandelingssituaties en openstaan voor nieuwe ervaringen en nieuwe contacten opdoen en onderhouden. Uiteraard met een scherp oog voor de winstgevendheid van uw organisatie. Daarnaast kan een online coachtraject helpen om uw leidinggevenden vanuit een breder perspectief naar hun loopbaan te laten kijken. Essentieel voor de continuïteit van de organisaties waar zij werken én voor hun persoonlijke welzijn. Soms is 'een rechte lijn omhoog' immers niet de weg die het beste bij iemand past.

Versterking Young Professionals Programma

Young Professionals barsten dikwijls van het talent, maar zijn zich niet altijd bewust van hun specifieke talenten. En als ze zich al wel bewust zijn van hun specifieke talenten, weten zij niet goed hoe ze die talenten het beste kunnen inzetten, zonder die talenten (en zichzelf) uit te putten. Zeker wanneer zij werkzaam zijn in een bedrijfscultuur waar alles kan en de sky the limit is. Online coachtrajecten zijn bij uitstek geschikt om mensen bewust te maken van hun (latente) talenten en hen te leren hoe je hier verstandig mee omgaat door bijvoorbeeld tijdig je eigen grenzen aan te geven.

Via een online coachtraject is het ook goed mogelijk om specifieke basic management skills (zoals coachend leidinggeven, samenwerken, delegeren, beslissen) te ontwikkelen en vervolgens in dagelijkse werksituaties in te zetten én te verbeteren.

Versterking Mobiliteits Programma

Een relatie tussen werknemer en werkgever is een beetje te vergelijken met een liefdesrelatie. Beide relaties kunnen over gaan. De een houdt niet meer van de ander of de een heeft de ander niets meer te bieden. Helaas eindigt ook een werkrelatie vaak en onnodig in een 'vechtscheiding', waarbij partijen elkaar van alles verwijten. Openlijk of achter gesloten deuren.

Een online coachtraject kan helpen om werknemer en werkgever op een goede manier uit elkaar te laten gaan. Dat de liefde over is, hoeft nog niet te betekenen dat werknemer en werkgever niets meer voor elkaar kunnen betekenen. Een medewerker die op een goede manier vertrekt, kan op zijn minst een prima ambassadeur voor uw bedrijf of organisatie zijn.

Versterking Studieloopbaanbegeleiding

Online coaching is een eigentijdse manier om studenten op het moment dat zij er zélf behoefte aan hebben extra ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld als de motivatie even wat minder is vanwege tegenvallende resultaten en lessen worden geskipt. Of wanneer de twijfel over de juiste studiekeuze toeslaat en studie-uitval dreigt. Of wanneer privé-omstandigheden te veel tijd en en aandacht vragen en de studie niet de eerste prioriteit is, waardoor langstuderen op de loer ligt.

Via een online coachtraject is het ook goed mogelijk om specifieke basic skills (zoals reflecteren, plannen, luisteren, doorvragen, samenwerken, etcetera) te ontwikkelen en vervolgens in dagelijkse studiesituaties in te zetten én te verbeteren.

Versterking Salestrainingen

Incompany training Online Coaching

Op aanvraag leiden wij uw eigen medewerkers op tot online coach en bieden wij geregeld up-to-date en intervisiebijeenkomsten aan.

Ik ben geïnteresseerd in jullie mogelijkheden, duur en kosten.

neem contact met mij op

Beproefde methodiek

Wij werken volgens de Ontwikkelingsgerichte benadering, ontwikkeld door dr Rudy Vandamme. Een effectieve, doelgerichte benadering, toepasbaar bij vraagstukken in alle levensfasen (van Student tot Young Professional tot Manager) en uitermate geschikt voor korte, krachtige coachingssessies.